Audit

Předmětem činnosti společnosti je v první řadě audit účetních závěrek podnikatelských obchodních společností, většinou rozdělený do 2 časových etap, tj. průběžný audit, představující kontroly účetnictví v průběhu účetního období a závěrečný audit po uzavření účetnictví a zpracování účetní závěrky.

Daně

Daňové poradenství je poskytováno klientům v podobě zpracování daňového přiznání, poradenství týkajícího se výpočtu, odvodu či optimalizace jakékoliv daně i případného zastupování klienta při jednání se správcem daně.

Odkazy